ELRC
Օրենսդրության գնահատում
ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրությունն անգլերեն լեզվով 2013-02-08 ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրությունն անգլերեն լեզվով
ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության ցանկն այժմ մատչելի է Կենտրոնի կայքում անգլերեն լեզվով:

Այն իրավական ակտերը, որոնք թարգմանված են անգլերեն, հնարավոր է ներբեռնել օրենսդրության ցանկից:   

Շուտով համապատասխան ցանկը կհամալրվի այն իրավական ակտերի անգլերեն անոտացիաներով, որոնք դեռևս թարգմանված չեն: 
 
ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: