ELRC
Օրենսդրության գնահատում
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության եվ գնահատումների մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ 2013-02-14 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության եվ գնահատումների մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ


Տեղեկատվություն իրավական ակտի վերաբերյալ                  
Իրավական ակտի անվանումը Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության եվ գնահատումների մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ
Մշակող մարմին  ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Ընդունող մարմին ՀՀ Ազգային ժողով
Կարծիքները ներկայացնել մինչև  -
Էլ. փոստ  -
Այլ տեղեկատվություն նախագիծը չի ընդունվել
 Տեղեկատվություն հանրային լսումների վերաբերյալ  
Ամսաթիվ  -
ԷԻԳԿ դիտողություններ և առաջարկներ   ներբեռնել
Այլ դիտողություններ և առաջարկներ  -
Արդյունքներ   -
ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: