ELRC
Նորություններ
ԵՄ Էկոլոգիական իրավունքի սկզբունքները 2008.10.30 ԵՄ Էկոլոգիական իրավունքի սկզբունքները Դասախոսության թեմա-“ԵՄ Էկոլոգիական իրավունք”-ի վերաբերյալԳործընկեր(ներ)-Ամստերդամի համալսարանի ...
Տեղեկություններ ստանալու ազատության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ 2008.10.23 Տեղեկություններ ստանալու ազատության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ Թեմա-Տեղեկություններ ստանալու ազատության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծԳործընկեր(ներ)-ՀՀ Արդարադատության ...
Տեղեկություններ ստանալու ազատության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ 2008.10.23 Տեղեկություններ ստանալու ազատության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ Տեղեկատվություն իրավական ակտի վերաբերյալ                        Իրավական ...
ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: