Օրենսդրության գնահատում
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԳԻԾ 2015.09.11 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Նկատառումներ և դիտարկումներ   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ...
Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման չորրորդ ազգային զեկույցի մշակում 2013.08.29 Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման չորրորդ ազգային զեկույցի մշակում Տեղեկատվություն իրավական ակտի վերաբերյալ                   Իրավական ակտի ...