Հանրային լսումներ
Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 4-րդ ազգային զեկույցի նախագծի 3-րդ քննարկում 2013.11.14 Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 4-րդ ազգային զեկույցի նախագծի 3-րդ քննարկում ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիականիրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնում սույն թվականի նոյեմբերի ...
Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 4-րդ ազգային զեկույցի նախագծի 2-րդ քննարկում 2013.10.21 Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 4-րդ ազգային զեկույցի նախագծի 2-րդ քննարկում <<Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղելատվության մատչելիության որոշումների ընդունման գործընթացին ...
«Ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաներ և էներգաարդյունավետության բարձրացում» թեմայով աշխատանքային սեմինար-քննարկում 2013.10.17 «Ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաներ և էներգաարդյունավետության բարձրացում» թեմայով աշխատանքային սեմինար-քննարկում     ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնում կազմակերպվել էր ...