Միջազգային կազմակերպություններ

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Հասցե ՄԱԿ-ի գրասենյակ, Պետրոս Ադամյան 14 փողոց, Երևան 0010, Հայաստան

Հեռ.  (374 10) 56 02 12
Ֆաքս (37410) 56 14 06
Էլ. փոստ uno.yerevan@unic.org
Կայք http://www.un.am

ՄԱԿ-ի  ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հասցե Ազգերի պալատ, 1211 Ժնեւ 10, Շվեյցարիա
Հեռ. +41 (0) 22 917 44 44
Ֆաքս +41 (0) 22 917 05 05
Էլ. փոստ info.ece@unece.org
Կայք http://www.unece.org/

ԳԼՈԲԱԼ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԷՀ Քարտուղարություն 
Հասցե 1818 փ., P4-400, Վաշինգտոն 20433 ԱՄՆ
Հեռ. (202) 473-0508
Ֆաքս (202) 522-3240/3245
Էլ. փոստ secretariat@thegef.org

ԳԷՀ Գնահատման գրասենյակ 
Հասցե 1818 փ., P4-400, Վաշինգտոն 20433 ԱՄՆ 
Հեռ. +1 (202) 473-4054 
Ֆաքս +1 (202) 522-1691
Էլ. փոստ gefeo@thegef.org 
Կայք http://www.thegef.org

ՄԱԿ-ի ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

Հասցե ՄԱԿ-ի պողոտա, Գիգիրի, 30552, 00100, Նաիրոբի, Քենիա
Հեռ. (254-20) 7621234
Ֆաքս (254-20) 7624489/90
Էլ. փոստ unepinfo@unep.org 

Կայք www.unep.org

ՄԱԿ-ի ՊԱՐԵՆԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Հասցե Կառավարական շենք թիվ 3, առաջին հարկ, սեն. 124.104.105, Երեւան,ՄԱԿ - ի գրասենյակում, 14 Պ. Ադամյան, FAO Box, 0010 Երեւան, Հայաստան
Հեռ. +374-10-525453
Ֆաքս +374-10-565871
Էլ. փոստ fao-am@fao.org
Կայք http://www.fao.org

 ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Հասցե Սունդուկյան փողոց  64/1, Երեւան 0012, Հայաստան
Հեռ.+374 10 229610
Ֆաքս +374 10 229615
Էլ. փոստ yerevan-am@osce.org   

Կայք  http://www.osce.org/yerevan

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հասցե 21 Ֆրիկի փողոց, Երեւան 0002, Հայաստան
Հեռ. + 374 (10) 54 64 94
Ֆաքս + 374 (10) 54 64 95
Էլ. փոստ  Delegation-Armenia@eeas.europa.eu 
Կայք http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/index_en.htm

ՎԱՅՐԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Հասցե Պռոշյան փող. 11, Երեւան 0019, Հայաստան
Հեռ.+374 (10) 58 89 83
Ֆաքս 
+374 (10) 54 61 56
Էլ. փոստ office@wwfcaucasus.am
Կայք www.panda.org/armenia

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ

Հասցե Երեւան, Գրիգոր Լուսավորիչ 9, Երեւան 0015, Հայաստան
Հեռ.  (+374-10) 52-09-92, 52-48-84
Էլ. փոստ yerevan@worldbank.org
Կայք  http://www.worldbank.org

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Հասցե Ռե Մավերնեյ 28, 1196 փակուղի, Շվեյցարիա
Հեռ. +41 (22) 999-0000
Ֆաքս +41 (22) 999-0002
Էլ. փոստ mail@iucn.org
Կայք www.iucn.org